ÎNDELETNICIRILE OMENEȘTI

PrintPrint
La Muntele Athos, când eram încă începător, un monah bătrîn mi-a spus într-o zi ceva minunat în legătură cu treburile cele mai smerite: "Nici o muncă nu înjosește valoarea omului, singur păcatul năruie viața dumnezeiască în noi". Treburile ce nu pot deveni patimă sânt cele mai potrivite vieții duhovnicești. Dacă sunt bucătar, pregătesc hrana rugându-mă pentru cei pe care Domnul îi iubește. Nu are loc patima. Totodată o astfel de muncă este de mare preț, căci îmi îngăduie să slujesc celor pe care Hristos îi iubește. Putem trăi foarte bine cu o astfel de atitudine.
Sursa: 
Arhimandritul Sofronie Saharov, Din viață și din duh, traducere de Părintele Rafail Noica, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente