SFÂȘIEREA HAINEI

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Trupul, vremelnica haină a sufletului, este stricăcios și nu dă măsura adevăratei vieți a omului. Adevărata viață este viața spirituală. Dacă îi sfâșii omului haina, el nu moare, rămâne în viață. Tot așa se întâmplă când moartea seceră trupul, dându-l putreziciunii: sufletul rămâne viu. ângrijiți-vă mai mult de suflet, de mântuirea lui.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 263.

Comentarii recente