RAMURA USCATĂ

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi într-un pom o ramură ce s-a uscat din pricină că n-a mai avut în sine seva care-i ținea viața. Pricepe de aici că întocmai ca o ramură uscată este acel creștin care nu are o credință vie, a cărei viață se vădește prin dragoste și prin celelalte roade ale sale. Unul ca acesta prin nimic nu e legat de Hristos, Care este "vița cea adevărată" (Ioan 15, 1) și nici de creștinii cei neprefăcuți, care sunt duhovniceștile "mădulare ale trupului Său" (Efeseni 5, 30). ânstrăinat va fi el de nădejdea vieții celei veșnice atâta vreme cât va rămâne așa cum se găsește. Pe unul ca el îl înspăimântă Dumnezeu cu Judecata Sa: "Iată, securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc" (Matei 3, 10). Această întâmplare și cugetarea asupra ei te povățuiește, creștine, să te cercetezi pentru a vedea dacă ai și tu credința care se arată prin roadele sale, adică prin faptele cele bune.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Comentarii recente