UMEZEALA

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că de vreme ce pământul n-are umezeală, nimic din el nu răsare, deși semințele sunt puse în țărână. Așa este și inima omului: chiar de va auzi cuvântul Domnului, ea nu va putea să crească rodul vrednic de acest cuvânt dacă nu va avea în sine umezeala harului lui Dumnezeu. De aceea avem poruncă să ne rugăm cu osârdie pentru a o primi: "Cereți, căutați, bateți", grăiește Domnul (Matei 7, 7). Prin aceasta suntem încredințați că ni se cuvine a ne ruga lui Dumnezeu cu sârguință și a cere har de la El, ca să ne dea "urechi să auzim" Cuvântul Lui și "inimă să înțelegem" voia Sa (Isaia 6, 10). Fără acestea nimic nu vom putea, căci avem o inimă stricată până în temelie, astfel încât, chiar de am auzit Cuvântul Domnului, nu ne este cu putință a-l pricepe și a-l adânci în inimă, iar de l-am înțeles, nu-l putem face; de aceea, în fiece clipă avem trebuință de harul lui Dumnezeu, care ne este ajutător în fapta bună cea lucrătoare.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Comentarii recente