GREUTATEA MATERIALNICĂ

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi, iarăși, că piatra, fierul, plumbul și orice lucru care este greu, oricât de sus ar fi ridicat sau aruncat, se întoarce totuși cu grăbire spre pământ, spre miezul său, și cade. Din această întâmplare înveți că așa este și starea celor împătimiți de lume, care parcă se ridică prin povețe și înfricoșări pentru ca, izbăvindu-se de deșertăciune, să râvnească Cerul, însă, oricât s-ar însufleți aceștia din propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, tot nu se pot lepăda de obiceiul și de împătimirea lor. și chiar dacă uneori ei se străduiesc și se nevoiesc să se despartă de rău, fiind îndemnați de harul Domnului spre înălțimi, adică spre iubirea bunătăților cerești, se întorc totuși cu grăbire jos, spre împătimire. Căci patima îl trage către sine și îl ademenește pe cel împătimit așa precum un magnet atrage fierul. Această cugetare te povățuiește să te ferești de orice patimă ca de un foc sau ca de un venin ucigător și cu toate puterile să te nevoiești întru râvnirea și căutarea bunătăților cerești, care au fost dobândite prin moartea lui Hristos. Iar celui ce se străduiește, Dumnezeu îi ajută.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Comentarii recente