POARTA ȘI UȘA

PrintPrint
Sfantul Nicolae Velimirovici
Acestea sunt de asemenea simboluri ale lui Hristos, după înseși cuvintele Lui: "Eu sunt ușa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui" (Ioan 10, 9). Pe nici o altă cale nu este cu putință să intri în âmpărăția Cerurilor. ânsă "poarta" este strâmtă, tot după cuvintele Mântuitorului Hristos. Pentru ce este strâmtă? Pentru ca omul să se strecoare prin ea cu greutate, căci trebuie să se lepede de sine; la fel cum șarpele își dă jos pielea, chipul naturii lui, tot astfel și omul cel vechi; altfel el nu va intra în Rai.
Sursa: 
Sfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri și semne, traducere de Gheorghiță Ciocioi, Ed. Sophia, București, 2009, p. 55-56.

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente