CUVINTELE

PrintPrint
Sfantul Nicolae Velimirovici
Cuvintele își pierd puterea lor tainică și dumnezeiască dacă sunt rău întrebuințate și ajung ca moarte. Ca un pom din miazănoapte sădit la miazăzi, care se veștejește și se usucă.
Sursa: 
Sfântul Nicolae Velimirovici 1881 - 1956

Comentarii recente