SLAVOSLOVIA PRIMĂVERII

PrintPrint
Sfantul Inochentie al Odessei
Împreună cu îmbelșugarea, pretutindeni e frumusețe și podoabă: primăvara nu se zgârcește a dărui haine frumoase tuturora; multe dintre animale primesc anume în acest timp din mâna naturii - ca un fel de primenire pentru sărbători - haină nouă după felul și trebuința lor; iar în împărăția plantelor, toate își schimbă îmbrăcămintea și se înnoiesc din cap până în picioare și nici meșterul cel mai iscusit nu va fi în stare să întreacă modelele ce împestrițează în timpul primăverii dealurile și câmpiile. Oare nu tot așa era și în starea de nevinovăție? Toate viețuitoarele, până și cele lipsite de cugetare, simt că primăvara este cel mai minunat timp al anului și-și exprimă bucuria și mulțumirea lor prin tot ceea ce pot, dar mai ales prin cântare. Ascultat-ați voi cândva o astfel de cântare? ântr-însa se aude răsunând simțământul adânc de recunoștință, de mulțumire și un fel de veselie sfântă. Aceasta e bucuria ființelor înviate din morți, care după ce pierduseră totul, deodată dobândesc cu prisosință tot ceea ce le e de trebuință. Câtă lipsă de oboseală la acești cântăreți! Câtă felurime în această cântare! Până și miezul nopții răsună de cântarea cea mai dulce! Ți se pare și, cu adevărat, este o curată priveghere de toată noaptea a naturii! ânsă în cazul acesta, lumea ființelor neraționale se apropie de lumea ângerilor, unde duhurile cele curate, înconjurând tronul lui Dumnezeu, ziua și noaptea vestesc slava Atotțiitorului!
Sursa: 
Sfântul Inochentie al Odessei, ânțelepciunea dumnezeiască și rosturile naturii, traducere de patriarhul Nicodim Munteanu,

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente