SLUJIREA ÎNTREGII ZIDIRI

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Întreaga creatură - soarele, luna, stelele, pământul, apa, aerul, focul, plantele, păsările, peștii, viețuitoarele patrupede, insectele - slujește lui Dumnezeu prin calitățile și însușirile date lor de la Dumnezeu; vița de vie aduce roade, mărul așijderea, și așa mai departe. Cu atât mai mult omul trebuie să slujească lui Dumnezeu prin calitățile ce i-au fost date ca ființă rațională, liberă, sensibilă; slujirea lui trebuie să pornească din minte și din inimă, să fie de bunăvoie, nesilită, deși se face și cu o constrângere de sine sau a altora. în slujirea lui Dumnezeu e viața și fericirea creaturii. Iar smochinul neroditor se taie și se aruncă în foc. Când nu slujesc lui Dumnezeu, puterile și însușirile omului iau o direcție pervertită, mincinoasă, catastrofală pentru el (desfrânare, beție, erezie, pornire spre scandal), dar atunci când slujesc lui Dumnezeu direcția lor este dreaptă, armonioasă, pașnică, roditoare, mântuitoare, luminătoare.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Liturghia: Cerul pe pământ, traducere de Boris Buzilă, Ed. Deisis, Sibiu, 1996, p. 215.

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente