INIMA OMENEASCĂ

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că un vas răspândește acel miros care s-a îmbibat în el. Așa este și inima omului. Dacă are în sine iubirea de Dumnezeu și de aproapele, atunci ea arată semnele acesteia, căci asemenea sunt și năzuințele, pornirile, cuvintele, faptele și gândurile ei. Așa precum un măr se arată a fi bun prin gustul său, la fel și inima omului se face cunoscută prin faptele, cuvintele și purtarea ei. și precum un cuptor încins de flăcări răspândește căldură și dintru aceasta se cunoaște, asemenea și inima, fiind înfierbântată de focul dragostei lui Dumnezeu și a aproapelui, răspândește căldura milei, a îndurării, a răbdării, a blândeții, vădindu-se prin acestea. Ori, dimpotrivă, cel ce își are inima îmbătată de iubirea lumii, se arată prin semnele cele deopotrivă cu aceasta, întrucât la ea cugetă și din aceasta se învață, despre ea vorbește și pe aceasta o săvârșește. Cel ce iubește bogăția, cinstea, slava, plăcerea și răsfățul, la acestea se gândește și pe ele le caută. Așa grăiește Dumnezeu: "Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta" (Matei 6, 21). și cu toate că mulți se străduiesc să acopere pornirile și faptele lor, cele ce se ascund înlăuntru nu pot fi tăinuite, ci se ivesc și sunt scoase afară aidoma unor bulbuci ce ies din apă, descoperind aerul care se ascundea în adâncime, sau asemenea chiorăitului mațelor. "Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune", grăiește Domnul (Matei 7, 18).
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente