PLOAIA MĂNOASĂ

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Cine nu știe că ploaia udă pământul, plantele, le dă vlagă? Așijderea și cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul nostru, spus cu credință, nu ni se va întoarce fără să ne fi ogoit setea sufletului, a sufletelor credincioase, ascultătoare de Dumnezeu, întocmai ca în natură, unde ploaia udă și nutrește, în ordinea firii, pământul și vegetația determinând dezvoltarea acesteia.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 328.

Continut recent

Comentarii recente