ARBORELE NEAMULUI OMENESC

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Neamul omenesc este mărețul arbore sădit de Dumnezeu și crescut pe pământ, ale cărui ramuri îl acoperă pe tot întinsul lui. Dumnezeu, cu neasemuita Sa înțelepciune și bunătate, a altoit pe bătrâna, uscata tulpină a lui Adam cel căzut o tulpină tânără, viguroasă - pe Iisus Hristos Domnul, din care își trag începutul creștinii, ca ramură a aceluiași arbore. în arbori aflăm viață pământească, vegetală. în neamul creștinesc - viața lui Hristos, cerească, duhovnicească. Calitățile și potențialul spiritual al adevăraților creștini trebuie considerate ca fiind ale lui Hristos Însuși. Gândul lui Hristos îl avem (cf. 1 Corinteni 2, 11), spune Apostolul despre adevărații creștini. în același sens trebuie privite și virtuțile, ca roade ale harului lui Hristos. Creștinii care nu viețuiesc creștinește sunt ramuri uscate pe tulpina care vine de la Hristos. și "orice mlădiță care nu aduce roadă întru Mine El (Tatăl) o taie și o aruncă în foc" (cf. Ioan 15, 2 și 6). Păgânii sunt o ramură nerenăscută (prin Botez), neînsuflețită, rămasă pe tulpina uscată a lui Adam. Prin credință, vor deveni și ei un altoi pe o ramură vie sănătoasă, pe trupul Bisericii, al lui Hristos.  
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 80.

Continut recent

Comentarii recente