ȚĂRMUL PATRIEI CEREȘTI

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
O, dacă ne-ar fi dat tuturor să ancorăm cu bine la ţărmul patriei cereşti!
Sursa: 
Sfântul Ioan de Kronstadt 1829-1908

Comentarii recente