SEAMĂNĂ ÎN DREPTATE ȘI VEI SECERA VIAȚĂ!

PrintPrint
Ioachim și Ana au semănat în dreptate și au secerat rod de viață. Luminați, cu lumină de cunoștiniță, și au căutat pe Domnul și le-a venit nașterea dreptății.
Sursa: 
Sfântul Ioan Damaschin 676-749

Comentarii recente