NEISPĂȘIREA PĂCATELOR ÎNAINTE DE MOARTE

PrintPrint
Dacă cineva, păcătuind în chip vădit şi nepocăindu-se, n-a pătimit nimic până la moarte, socoteşte că judecata lui va fi fără milă acolo.
Sursa: 
Sfântul Marcu Ascetul

Comentarii recente