DESPRE POSTUL DUHOVNICESC

PrintPrint
Sfantul Luca al Crimeei
Ce este postul duhovnicesc? Este înfrânarea de la tot ce ne vătămă, de la tot ce strică sufletul nostru, adică de la patimi, ce stau la temelia tuturor păcatelor noastre. Sfinţii Părinţi deosebeau opt patimi de căpetenie: lăcomia pântecelui, curvia, iubirea de argint, mânia, întristarea, deznădejdea, slava deşartă şi trufia.
Sursa: 
Sfântul Ierarh Luca al Crimeei 1877-1961

Comentarii recente