CEL BOLNAV DE SLAVĂ DEȘARTĂ DEVINE NEGREȘIT TRUFAȘ

PrintPrint
Sfantul Luca al Crimeei
Patima slavei deşarte e nesfârşit de felurită. Cu toţii ne slăvim în deşert: unii cu frumuseţea trupească, cu bogăţia şi luxul hainelor, cu vilele, cu forţa fizică; alţii cu profunzimea cugetării, cu educaţia multilaterală şi cu talentele. Cel bolnav de slava deşartă devine negreşit trufaş: el se pune mai presus de toţi, i se pare că toţi sunt mai răi.
Sursa: 
Sfântul Ierarh Luca al Crimeei 1877-1961

Comentarii recente