FĂ BINELE ȘI NU CĂUTA RĂSPLATĂ

PrintPrint
Cel ce face binele și caută răsplată, nu slujește lui Dumnezeu, ci voii sale.
Sursa: 
Sfântul Marcu Ascetul

Comentarii recente