ÎN ZADAR SE SĂVÂRŞEŞTE LITURGHIA ÎN FIECARE ZI DACĂ NU VĂ ÎMPĂRTĂŞIŢI

PrintPrint
În zadar se săvârşeşte Liturghia în fiecare zi dacă nu vă împărtăşiţi [...] Acestea le spun nu ca să vă împărtăşiţi oricum, la întâmplare, ci ca să vă faceţi vrednici. Omule, nu eşti vrednic să te împărtăşeşti? Atunci nici pe celelalte rugăciuni ale Liturghiei [credincioşilor – n.n.] nu eşti vrednic să le auzi [...], deci, dacă (zici că) nu eşti vrednic să te apropii de Sfintele Taine, pleacă împreună cu catehumenii, pentru că nu te deosebeşti cu nimic de ei.
Sursa: 
Sfântul Ioan Gură de Aur 347-407

Comentarii recente