RIDICĂ DE LA MINE DOAMNE LANȚUL CEL GREU AL PĂCATELOR

PrintPrint
Vremea este a pocãintei, vin cãtre Tine, Fãcãtorul meu; ridicã de la mine lanțul cel greu al pãcatului, și, ca un îndurat, dã-mi iertare de greșale. Sã nu mã urãști, Mântuitorule, sã nu mã lepezi de la Fața Ta; ridicã de la mine lanțul cel greu al pãcatului, și, ca un milostiv, dã-mi iertare de greșale.
Sursa: 
Sfântul Andrei Criteanul 660-740

Comentarii recente