Compozitorul Arvo Part

MIEZUL ÎNȚELEPCIUNII

Pauza nu este un oarecare procedeu sau efect ce ține de formă. Dincolo de pauză stă veșnicia. Este pâinea spre ființă care ne este de trebuință pentru a ne opri, pentru a cugeta, pentru a cântări cuvântul pe care l-am spus.

MEREU ÂNCEPUTUL

Veșnicia înseamnă că este mereu început, că începutul dăinuie de-a pururi. Minunea creației stă în nesfârșitul ei, în neîncetata ei naștere din nou. Este de-a pururi început.

INFINIT DE MIC

Adevărul constă în a merge până la infinit de mic. E ca și căutarea unei mine - cercul devine tot mai strâmt. Dar trebuie să acționăm cu prudență și cu inteligență.

MUZICA LUI ARVO PART

Arvo Part este un compozitor a cărui operă vizionară este motivată religios de limbajul muzicii sale, înrădăcinat în Tradiția Bisericii.

DINCOLO DE NEANT

Fără frică de Dumnezeu, nu există muzică - nici activitate creatoare adevărată. Nevoia de a găsi ceva nou. Căutarea noului trecând prin neființă. Fă-te un "nimic" înainte de toate. Căci dincolo de neant, ceva este. Se cuvine să creăm legătura cu acest ceva.

RESPIRAȚIA

Timpul, adică tăcerea, mă înconjoară atât de dens, că încep să-l aud. Înainte de a învia, trebuie să mori. Înainte de a vorbi, ar trebui poate să tăcem. E ca inspirația și expirația. Nu poți numai să inspiri, trebuie să și expiri.

COMPOZITORI ȘI ASCULTĂTORI

Oameni fără patimi nu există în această lume, nici printre compozitori, nici printre ascultători. Fiecare e beat de duhul vremii, beat de sine.

ARHITECTURA ȘI MUZICA

Cred că toată săvârșirea omenească este ca un lego. Totul poate fi susținut de componente mici care au aceeași materie-sursă.

AȘ VREA SĂ MOR AICI

Am cunoscut un băiețaș care s-a întâmplat să ajungă într-o zi într-un loc foarte plăcut, un loc serios, oarecum, și frumos. Un băiețaș care avea, poate, vreo zece ani. și iată că el a spus: "Aici e atât de bine și frumos; aș vrea să mor aici".

ÎNCEPUTUL ȘI SFÂRȘITUL

Sfârșitul este întotdeauna. Orice clipă e sfârșitul. Iată, acum este sfârșitul. Peste cinci minute va fi sfârșitul. Mâine poate fi sfârșitul. Sfârșitul putea să fi fost încă ieri. Sfârșitul este cosmic. Mereu este începutul. Mereu. și sfârșitul este mereu.

Pagini

Subscribe to Compozitorul Arvo Part

Comentarii recente