Sfântul Ioan Gură de Aur

CĂSĂTOREȘTE-TE DE TÂNĂR!

Căsătorește-te grabnic și vei fi primul care vei intra în Împărăția Cerurilor.

BISERICA ESTE SPITAL AL SUFLETULUI

Biserica este o farmacie duhovnicească, unde fiecare găsește leac pentru sine împotriva săgetărilor păcătoase.

FECIORIA ȘI MILOSTENIA

Lumină este fecioria, iar milostenia untdelemn. După cum lumina candelei se stinge de nu are untdelemn, tot aşa se stinge şi fecioria de nu are milostenie.

SFINȚENIA ȘI CURAJUL

Unde este sfințenie, acolo este și curaj.

TEAMA DE MOARTE

Se tem de moarte doar cei care nu cred în Înviere.

ADEVĂRUL DESPRE SĂRĂCIE ȘI BOGĂȚIE

Dacă este să spunem adevărul, nu e bogat cel ce are multe, ci cel ce n-are trebuinţă de multe, nici nu este sărac cel ce n-are nici o agonisită, ci cel care pofteşte multe - după acest dreptar trebuie socotite totdeauna sărăcia şi bogăţia.

ROLUL SFINTEI SCRIPTURI ÎN VIAȚA CREȘTINULUI

Că precum este un vis de o singură noapte, aşa este întreaga viaţă de acum faţă de pedeapsa şi răsplătirea care ne va primi pe noi: că nu s-a scris Scriptura aşa, doar ca să avem ce citi.

IUBEŞTE-ŢI SOŢIA MAI MULT DECÂT PROPRII COPII

S-o cinsteşti mai mult decât pe prietenii tăi, mai mult chiar şi decât pe copiii voştri. Şi pe aceştia, de dragul ei să-i iubeşti. Dacă face ceva bun, s-o lauzi şi s-o admiri.

FII STĂPÂN PE MÂNIE, INVIDIE ȘI PE PLĂCERE

Împărat adevărat, acela-i împărat care este stăpân pe mânie, pe invidie, pe plăcere.

TOTDEAUNA PROPRIA TRÂNDĂVIE ADUCE PAGUBĂ OAMENILOR

Nu diavolul aduce pagubă oamenilor, ci totdeauna propria lor trândăvie doboară pe cei ce nu sunt cu luare aminte asupra lor.

Pagini

Subscribe to Sfântul Ioan Gură de Aur

Comentarii recente