Sfântul Serafim de Sarov

BOGĂȚIA CEREASCĂ SE ÎNMULȚEȘTE LA CEL CE O ÎMPARTE

Sfantul Cuvios Serfim de Sarov

Bogăţia pământească împărţită se împuţinează. Bogăţia cerească a harului se înmulţeşte la cel ce o împarte.

PRIN VIRTUTEA NEOSÂNDIRII ŞI A TĂCERII SE PĂSTREAZĂ PACEA SUFLETULUI

Sfantul Cuvios Serfim de Sarov

Prin virtutea neosândirii şi a tăcerii se păstrează pacea sufletului. Când omul petrece în această stare, atunci primeşte descoperiri dumnezeieşti.

POCĂINȚA NOASTRĂ NU E O MONEDĂ DE SCHIMB PENTRU PRIMIREA SFINTEI ÎMPĂRTĂȘANIE

Sfantul Cuvios Serfim de Sarov

"Chiar dacă am fi umplut oceanul cu lacrimile noastre, nici măcar atunci nu I-am fi putut răsplăti Domnului cum se cuvine pentru ceea ce El ne dăruieşte în mod gratuit, hrănindu-ne cu Prea Cura­tul Său Trup și Prea Cinstitul Sau Sânge, Care spală, curăţă, dă viaţă si

NU-ȚI DESCHIDE INIMA ORICUI!

Sfantul Cuvios Serfim de Sarov

Nu trebuie să-ţi deschizi inima ta niciodată fără trebuinţă. Dintr-o mie, nu ştii de se va putea găsi măcar unul, care ar fi în stare să păstreze taina ta.

ADEVĂRATUL POST ȘI MILOSTENIA

Sfantul Cuvios Serfim de Sarov

Adevăratul post stă nu numai în istovirea trupului, ci și în a da celui flămând bucata pe care ai vrea tu să o mănânci.

POSTITORUL CARE AȘTEAPTĂ CEASUL MESEI

Sfantul Cuvios Serfim de Sarov

Postul stă nu numai în a mânca rar, ci în a mânca puțin; și nu numai în a mânca o dată, ci în a nu mânca mult. Nechibzuit este postitorul care așteaptă până la ceasul mesei ca atunci să se dedea mâncatului cu nesaț atât cu trupul, cât și cu mintea.

CÂND JIGNIM PE CINEVA INIMA SE ÎMPIETREȘTE

Sfantul Cuvios Serfim de Sarov

Când îi întoarcem spatele unui om sau când îl jignim, pe inimă parcă se pune o piatră.

TREBUIE SĂ PLÂNGEM PENTRU IERTAREA PĂCATELOR

Sfantul Cuvios Serfim de Sarov

Toţi sfinţii şi călugării care s-au lepădat de lume pentru împărăţia lui Dumnezeu, au plâns în toată viaţa lor, întru aşteptarea veşnicei mângâieri, după făgăduinţa Mântuitorului: «Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia».

CUM SĂ NE PREGĂTIM PENTRU PRIMIREA SFINTEI ÎMPĂRTĂȘANII

Sfantul Cuvios Serfim de Sarov

"Încercând pe cât ne este cu putință să ne concentrăm asupra înţelegerii smerite a totalei noastre păcătoşenii, trebuie să ne apropiem de Sfânta Împartășanie, care dă viată la toţi şi la toate, cu nădejdea şi ferma credinţă în negrăita milostivire a lui Dumnezeu spunâ

FOLOSIȚI TIMPUL PENTRU DOBÂNDIREA BUNURILOR CEREȘTI

Sfantul Cuvios Serfim de Sarov

Domnul nostru, Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, aseamănă viaţa noastră cu un bâlci (târg, piaţă) şi fapta vieţii noastre pe pământ o numeşte negustorie, spunându-ne tuturor: Cumpăraţi până voi veni, răscumpăraţi vremea, că zilele rele sunt.

Pagini

Subscribe to Sfântul Serafim de Sarov

Comentarii recente