Sfântul Marcu Ascetul

JUDECATA CONȘTIINȚEI

Multe sunt sfaturile aproapelui spre ceea ce este de folos; dar nimănui nu i se potrivește așa de mult ca judecata conștiinței sale.

PĂCAT SPRE MOARTE ESTE TOT PĂCATUL NEPOCĂIT

Păcat spre moarte este tot păcatul nepocăit. Chiar de s-ar ruga un Sfânt pentru un asemenea păcat al altuia, nu e auzit.

CEL CREDINCIOS RABDĂ ORICE NEDREPTATE

Cel ce crede în răsplata lui Hristos, pe măsura credinței sale rabdă bucuros toată nedreptatea.

NEISPĂȘIREA PĂCATELOR ÎNAINTE DE MOARTE

Dacă cineva, păcătuind în chip vădit şi nepocăindu-se, n-a pătimit nimic până la moarte, socoteşte că judecata lui va fi fără milă acolo.

RABDĂ OCARA OAMENILOR

Ocara de la oameni aduce întristarea inimii, dar se face pricină de curăție celui ce o rabdă.

FĂ BINELE ȘI NU CĂUTA RĂSPLATĂ

Cel ce face binele și caută răsplată, nu slujește lui Dumnezeu, ci voii sale.

Subscribe to Sfântul Marcu Ascetul

Comentarii recente