Sfantul Ioan din Kronstadt

DEZGHEŢUL

Dezgheţul mărilor şi râurilor este o imagine a despărţirii sufletului de trup.

ŞOAPTELE MULŢUMIRII

Dumnezeu este mult-milostiv şi îndurător faţă de toţi, faţă de mine, păcătosul.

CUVÂNTUL CREATOR

Şi în gura noastră cuvântul este creator, formând sunete articulate; o dată cu cuvântul iese duhul viu al omului, care nu se desparte de gând şi de cu

ENERVAREA

A te enerva pe cineva pent

PLIMBAREA ÎN NATURĂ

Mergând în pădure, în grădină sau pe o pajişte şi văzând tinerele mlădiţe ale plantelor,

CALEIDOSCOPUL

Sfantul Ioan din Kronstadt
Tu eşti acelaşi (Psalmul 101, 28), se spune despre firea neschimbătoare a lui Dumnezeu.

MOLIPSIREA

Sfantul Ioan din Kronstadt
Prin structura lor duhovnicească, patimile sunt molipsitoare.

FURTUNA ŞI CORABIA

Sfantul Ioan din Kronstadt
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33).

EDUCAŢIA COMPLETĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt
Prin edificiul de cult şi prin slujbele Sale divine, Biserica acţionează asupra fiecărui om, oferindu-i o educaţie completă.

APA CARE ÎMPROSPĂTEAZĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt
Cuvintele de mântuire, scrierile Sfinţilor Părinţi, rugăciunile şi mai cu seamă cuvintel

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan din Kronstadt

Comentarii recente