Sfantul Ioan din Kronstadt

DE UN MILION DE ORI MAI BINE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Există înlăuntrul nostru un ochi duhovnicesc cu care vedem de un milion de ori mai bine decât cu ochii trupului, aceștia fiind doar un instrument al ochiului duhovnicesc, un canal de comunicare prin care sufletul cunoaște obiectele vizibile și reflectează asupra lor.

VIAȚA NOASTRĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Viața noastră, ce este ea oare? Arderea unei lumânări. Ajunge să sufle în ea Cel care a aprins-o ca să se stingă. Viața noastră, ce este ea oare?

CÂRTIȚELE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Poartă-ți de grijă, fii atent la patimile tale, îndeosebi atunci când ești la tine acasă, unde ele ies nestânjenite la vedere, precum cârtițele când se simt neamenințate.

CASA DE VACANȚĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Doamne, fac mărturie înaintea Ta că energia și sănătatea, vigoarea fizică și spirituală nu pot fi obținute trăind tot timpul într-o casă de vacanță sau în pădure, ci la Tine, în biserică și mai cu seamă în timpul Liturghiei și prin Dătătoarele-de-viață Tale Taine!

LUCRURI SPARTE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Cel care se obișnuiește să se întărâte și să se mânie pentru felurite lucruri care nu-l mulțumesc (cad, se sparg), care nu se potrivesc și așa mai departe, acela se obișnuiește să se mânie și pe oamenii care din oarecare pricină nu îi fac pe plac, care i se împotrives

NISIPUL AURIFER

Sfantul Ioan din Kronstadt

Când fratele tău va greși în vreun fel față de tine, de pildă te va vorbi de rău, te va bârfi față de cineva, relatându-i aceluia spusele tale într-o formă denaturată, nu te supăra pe el, nu-l urî. Caută să vezi în el părțile bune, atâtea câte vor fi existând.

ASFIXIEREA SUFLETULUI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Postul îi este necesar creștinului deoarece, de la înomenirea Fiului lui Dumnezeu, firea omenească a fost înduhovnicită, îndumnezeită și noi tindem acum spre Împărăția de Sus, care "nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt" (Romani 14,

ÎMBRĂCĂMINTEA

Sfantul Ioan din Kronstadt

Așa cum unui prunc nu-i pasă cum este îmbrăcat, întocmai și creștinul - prunc întru Hristos - trebuie să nu ia în seamă diversitatea, bogăția și eleganța îmbrăcăminții pământești, considerând drept cea mai aleasă și mai nepieritoare îmbrăcăminte îmbrăcarea sa întru Hr

STROPUL DE APĂ VIE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Când te rogi, socotește că toată făptura nu înseamnă nimic înaintea lui Dumnezeu. Iar pe Acela Vezi-L prezent pretutindeni, în tot ce există, asemenea unui strop de apă vie, dând viață și mișcare la toate.

ISPRAVA TRUPULUI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Nefireasca dominație a cărnii asupra spiritului se explică printre altele și prin aceea că spiritul pare a fi "îngropat" în carne, legat de aceasta. Aceasta iese în evidență îndeosebi în raport cu slujirea lui Dumnezeu.

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan din Kronstadt

Comentarii recente