Sfantul Ioan din Kronstadt

MIREASMA CEA BUNĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt
Buna mireasmă care vine din căditul tămâierii ne aduce aminte mereu că sufletele şi trupurile noastre – temple nezidite de mână omenească – trebuie să reverse necontenit buna mireas

TELECOMUNICAŢII

Sfantul Ioan din Kronstadt
Aşa cum putem comunica rapid cu persoane aflate la mare distanţă, cu ajutorul telegrafului, aşijderea, prin credinţă vie, ca printr-un altfel de telegraf, putem intra îndată în relaţie cu Dumnezeu, cu îngerii, cu

FRUMUSEŢEA FLORILOR

Sfantul Ioan din Kronstadt
Cât de minunate şi felurite ca formă, culoare şi miros sunt nenumăratele flori şi, îndeobşte, plante din natură şi din feluritele clime ale pământului! Nu te poţi îndulci destul de înfăţişarea şi mireasma lor.

COMODITĂŢILE LUMII

Sfantul Ioan din Kronstadt
Nefericit este cel ce iubeşte peste măsură comodităţile vieţii şi care s-a înconjurat cu acestea. La orice inconfort se va simţi stingherit, dezarmat, fiindcă nu este obişnuit să rabde.

ÎNSEMNĂTATEA LUCRURILOR

Sfantul Ioan din Kronstadt
Priveşte orice lucru din a

FAŢĂ ÎN FAŢĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt
Creştinul ortodox se întoarce cu faţa spre sfintele icoane ale Mântuitorului, Maicii Domnului, îngerilor şi feluriţilor sfinţi, cu scopul de a arăta vădit credinţa sa că cei închipu

FRUMUSEŢEA APARENTĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt
Nu te opri la frumuseţea feţei, ci priveşte sufletul. Nu privi veşmântul omului (căci trupul este un veşmânt provizoriu), ci priveşte la cel care este îmbrăcat cu el.

MOBILITATEA

Sfantul Ioan din Kronstadt
Pământul este stabil şi rigid, deşi se mişcă în jurul soarelui cu o mare viteză; apa este fluidă şi fluentă; aerul este mai „fluid”, mai subtil şi mai fluent şi se poate deplasa cu o mare rapiditate când se pun î

CAPODOPERA

Sfantul Ioan din Kronstadt
Omul este o splendidă, magnifică, preaiscusită operă a unui Artist desăvârşit: Dumnezeu.

ÎMBRĂCĂMINTEA FRUMOASĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33). Cum, în ce chip să căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu? Iată cum.

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan din Kronstadt

Continut recent

Comentarii recente