Sfantul Ioan din Kronstadt

KILOGRAMELE FĂȚĂRNICIEI

Sfantul Ioan din Kronstadt

După cum pietrele, sau bucățile de lemn, sau alte corpuri aruncate în sus cad inevitabil pe pământ sau în apă, în funcție de locul de unde sunt aruncate, tot așa și cuvintele rugăciunii ajung negreșit la Dumnezeu dacă sunt spuse din inimă; atunci când sunt spuse fățar

FOAMEA ȘI SETEA

Sfantul Ioan din Kronstadt

"Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă" (Matei 6, 33). Cum, în ce chip să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu? Iată cum.

MINUNATUL ARTIST

Sfantul Ioan din Kronstadt

Domnul poate da trup oricărei "ființe", fie ea animal sau plantă, întocmai cum am îmbrăca noi o haină; ai luat material, l-ai cusut, te-ai îmbrăcat. "M-ai îmbrăcat în piele și în carne, m-ai țesut din oase și din vine" (Iov 10, 11).

BĂTĂILE INIMII

Sfantul Ioan din Kronstadt

Ține minte că în timp ce te rogi, Domnul se face aidoma nouă, asemenea chipului nostru celui dintru început și că răspunde fiecărui cuvânt al nostru, fiecărei bătăi a inimii.

FUMUL SUPĂRĂTOR

Sfantul Ioan din Kronstadt

Pe omul lipsit de răbdare îl scoate din fire și îl supără totul. Se mânie chiar și atunci când se abate spre el fumul unei lumânări.

CURAJ!

Sfantul Ioan din Kronstadt

Nu trece zi ca vrăjmașul să nu-mi atace credința, nădejdea, dragostea. Vrea să vă distrugă, credința mea, dragostea mea! Rabdă credință, rabdă nădejde, rabdă iubire! Curaj credință, curaj nădejde, curaj iubire! Dumnezeu este de partea noastră!

CASA LUMII

Sfantul Ioan din Kronstadt

Lumea este o casă. Arhitectul și Stăpânul acestei case este Creatorul, iar Tatăl creștinilor care locuiesc în ea este Dumnezeu. Mama, în această casă, este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

CEA MAI FRUMOASĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Omul, creatura cea mai frumoasă și cea mai de preț, cea mai aleasă dintre cele făcute de mâna lui Dumnezeu; cea mai armonioasă și cea mai perfectă și cea care ar trebui să fie cea mai curată, neatinsă de nici o întinăciune, ca și creație a lui Dumnezeu, chip și templu

GERURILE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Gerurile puternice, ca și dezghețurile bruște arată limpede "în mic" că Domnul care a "compus" întreg universul poate, într-o clipă, dacă ar vrea, să-l și "descompună".

TERMOMETRUL

Sfantul Ioan din Kronstadt

Domnul Dumnezeu poate fi în raport cu sufletul nostru precum aerul față de mercurul termometrului, cu singura deosebire că dilatarea sau contracția, urcarea sau coborârea mercurului se produc în urma schimbărilor din atmosferă, iar în cazul nostru Dumnezeu rămâne nesc

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan din Kronstadt

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente