Sfantul Ioan din Kronstadt

CRUCEA LUI HRISTOS

Sfantul Ioan din Kronstadt

Crucea este în Hristos și Hristos este pe Cruce. Crucea închipuie pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, răstignit și de aceea de semnul Crucii și chiar de umbra ei se înfricoșează demonii, ca semn al lui Hristos Însuși, ca însăși umbra Celui răstignit.

OCHII PLINI DE LUMINĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Tu contempli icoana Mântuitorului și vezi că El te privește cu ochii plini de lumină. Această privire este imaginea privirii pe care el o revarsă în chip real asupra ta, cu ochii Săi mai strălucitori decât soarele.

MOLIPSIREA

Sfantul Ioan din Kronstadt

Prin structura lor duhovnicească, patimile sunt molipsitoare. Iată, de pildă, răutatea neexprimată în cuvinte, care n-a apucat să treacă la fapte, care rămâne ascunsă în inimi și se reflectă într-o mică măsură pe față și în ochi.

MULT

Sfantul Ioan din Kronstadt

Nenumărate sunt picăturile de ploaie care cad pe pământ, dar toate vin din același nor; multe sunt razele de lumină, dar toate iradiază de la același soare; multe sunt frunzele, dar copacul pe care cresc este unul singur; mult este nisipul, dar tot stă pe același pămâ

LUMEA E PRECUM O CASĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Lumea este o casă. Ziditorul și Stăpânul acestei case este Creatorul. El, Dumnezeu, este și Tatăl celor ce locuiesc în ea, creștinii. Mamă este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

GINGĂȘIA BUNĂTĂȚII

Sfantul Ioan din Kronstadt

Omul înrăit, care se înverșunează împotriva cuiva, este un om bolnav. Are nevoie să i se oblojească inima și nu cu altceva decât cu iubire; trebuie tratat cu grijă, cu vorbe de mângâiere și dragoste.

RESPIRAȚIA SUFLETULUI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Rugăciunea este materia pe care o respiră sufletul, precum văzduhul este materia cea firească pe care o respiră trupul. Noi respirăm prin Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu poți spune din toată inima nici măcar un cuvânt al rugăciunii.

VALEA ȘI VLCEAUA

Sfantul Ioan din Kronstadt

"Orice vale și orice vâlcea se va umple și orice munte și deal se va micșora; căile cele strâmbe se vor face drepte... și toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu" (Luca 3, 5-6).

DOUĂ FELURI DE SEMINȚE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Viața ta sufletească se împarte în mod distinct în două stări, între care există o profundă deosebire. O stare este aceea care înseamnă pace, bucurie, inimă largă și deschisă; o alta e cea în care domină suferința, spaima, iar sufletul se simte în strâmtorare.

PĂSĂRILE AGERE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Păsările care trăiesc sub cerul liber sunt istețe și prevăzătoare și nu se dau prinse. Când unele ca acestea văd pe careva apropiindu-se de ele cu gândul de a le înhăța, țâșnesc îndată în sus, dacă se află pe pământ, și în felul acesta scapă.

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan din Kronstadt

Comentarii recente