Sfantul Ioan din Kronstadt

ROADELE DĂTĂTOARE

Sfantul Ioan din Kronstadt

"După roadele lor îi veți cunoaște" (Matei 7, 16).

CLOPOTUL

Sfantul Ioan din Kronstadt

Clopotul este fluier păstoresc ce cheamă turma cuvântătoare în staulul oilor, adică la biserică, pe pajiștea duhovnicească a rugăciunii și a cuvântului lui Dumnezeu; este și goarnă de luptă care aduce aminte de lupta duhovnicească și de faptul că trebuie să fim gata d

TĂIȘUL

Sfantul Ioan din Kronstadt

Tăișul suferinței pe care, fără să vrei, poate, îl împlânți într-o inimă străină îți va străpunge și ție inima, după legea dreptei răsplăți, "Cu măsura cu care măsurați vi se va măsura" (Matei 7, 2). Nu vrei să suferi, nu-l face pe altul să sufere.

CORPUL OMENESC

Sfantul Ioan din Kronstadt

Corpul omului este alcătuit din stihii telurice: lumină, căldură, aer, apă, pământ. în aceste elemente se va descompune după moarte. Lumina și căldura se vor integra luminii și căldurii, aerul - aerului, apa - apei, pământul - pământului.

SĂRUTUL FLORILOR

Sfantul Ioan din Kronstadt

Cine dă culorile cele mai delicate și care se potrivesc cel mai bine, cine dă formă perfectă și chip ales celor fără de chip, materiei amorfe a pământului, cine dă florilor forme fără seamăn?

RĂSUFLAREA

Sfantul Ioan din Kronstadt

Așa cum trăiește trupul respirând aer, tot așa trăiește și sufletul, respirând milele lui Dumnezeu.

MĂSURA VIEȚII

Sfantul Ioan din Kronstadt

Ce este viața noastră? O lumânare care se consumă. Cel care a aprins-o nu trebuie decât să sufle, și ea nu mai este. Ce este viața noastră? Drumul unui călător!

DIMINEAȚA

Sfantul Ioan din Kronstadt

Ființa lăuntrică a omului, liberă de zădărniciile acestei lumi, de bezna în care o ține firea cea trupească, nelegată în vreun fel de ispitele celui rău, pare a se bucura de o libertate mai mare dimineața, îndată după trezirea din somn; atunci ea arată precum peștele

SCHIMBAREA MATERIEI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Nimic nu este mai schimbător decât materia. Ea se transformă în milioane de feluri, pe cale naturală, sau după legile Creatorului.

NISIPUL

Sfantul Ioan din Kronstadt

Vicleanul diavol caută să ne împrăștie rugăciunea cum ai împrăștia o mână de nisip, după cum și cuvântul ei l-ar dori să fie tot ca nisipul, neînchegat, fără vlagă, adică lipsit de văpaia inimii.

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan din Kronstadt

Comentarii recente