Sfantul Ioan din Kronstadt

SUBȚIRIMEA PÂNZEI DE PĂIANJEN

Sfantul Ioan din Kronstadt

în comparație cu sufletul omului, al creștinului, lumea toată este asemenea unei pânze de păianjen. Nimic nu este statornic în ea, pe nimic nu ne putem sprijini, nu ai pe ce pune bază; totul se rupe, cedează.

STRĂLUCIREA DUMNEZEIASCĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Soarele dă lumină. Soarele Rațiunii dumnezeiești strălucește neîncetat în sufletele celor aleși. Dumnezeu sălășluiește întru sfinți, în chiar numele lor, în chipurile lor. Dacă le vom folosi chipurile cu credință, vor face minuni.

NEGURA

Sfantul Ioan din Kronstadt

Grija față de cele ale vieții materiale acoperă asemenea unei neguri orizontul sufletului, întunecă ochii inimii, leagă sufletul. Tu nu te îngriji de nimic, lasă toată grija și toată preocuparea pe seama Domnului, așa cum ne învață Apostolul purtător de duh.

DELICATESE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Nu iubi darurile mai mult ca pe Dăruitor, nu iubi hrana stricăcioasă mai mult decât hrana nestricăcioasă - preacuratul Trup și Sânge al lui Hristos, fiindcă sunt unii care iubesc delicatesele lor mai mult decât această hrană cerească, nestricăcioasă, de viață făcătoar

APROPIEREA DE DUMNEZEU

Sfantul Ioan din Kronstadt

înaintea lui Dumnezeu întreaga lume materială este ca și când n-ar fi; ființele însuflețite, precum îngerii și oamenii, așijderea. Dar au existență durabilă acele făpturi care sunt aproape de Dumnezeu, având chipul și asemănarea Lui.

QUARC

Sfantul Ioan din Kronstadt

Oricare particulă a universului, cât ar fi ea de mică și de neînsemnată, prin faptul că are o existență proprie aduce dovada că Dumnezeu, Cel Ce pe toate le săvârșește și le ține, există.

DANGĂTUL CLOPOTULUI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Dangătul clopotului este chemare la vorbirea cu Dumnezeu, venirea copiilor la Tatăl, semnalul de înfățișare înaintea Lui.

MIROSUL URT

Sfantul Ioan din Kronstadt

Când simțim în aer un miros neplăcut sau nesănătos, căutăm să părăsim îndată acel mediu viciat sau să facem ceva spre a-l aerisi, ca să se împrăștie emanațiile nocive.

ȘOAPTELE MULȚUMIRII

Sfantul Ioan din Kronstadt

Dumnezeu este mult-milostiv și îndurător față de toți, față de mine, păcătosul. Totul este al lui Dumnezeu, nimic nu este al meu (renunț la orice proprietate). Trebuie să-I mulțumesc lui Dumnezeu cu evlavie pentru toate.

VIZITA

Sfantul Ioan din Kronstadt

Când te duci în vizită, la vreo rudă sau la vreun prieten, nu te duce cu gândul să bei și să mănânci bine acolo, ci pentru a purta o discuție prietenească și pentru ca prin acea discuție afectuoasă, cu adevărat prietenească, să-ți revigorezi sufletul apăsat prea mult

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan din Kronstadt

Comentarii recente