Pr Otel Pamfil

Biserica "Duminica Tomei" Raucesti

Preot paroh: Pr. Otel Pamfil

Hram Principal: 
Duminica Tomei

Judet:

Biserica "Sfantul Ierarh Nicolae" Boureni

Preot paroh: Pr. Otel Pamfil

Hram Principal: 
Sfantul Ierarh Nicolae

Judet:

Subscribe to Pr Otel Pamfil

Comentarii recente