Sfantul Ioan Damaschin

DUMNEZEU NU CAUTĂ LA BINELE

Căci nici binele nu e bine, când nu se lucrează bine, ci e bine cu adevărat când nu-și așteaptă ca plată pentru aceasta sau aceea plăcerea de la oameni, de pildă bunul nume, sau slava de la ei, nici nu se face din lăcomie sau nedreptate.

DUMNEZEU POATE CÂTE VREA

Dumnezeu poate câte vrea, dar nu vrea câte poate.

VENIȚI TOATE NEAMURILE

Veniți toate neamurile, tot neamul omenesc și toată limba, toată vârsta și toată vrednicia, cu veselie, să prăznuim Nașterea bucuriei cea a toată lumea.

UȘILE CELE STERPE SE DESCHID

Astăzi ușile cele sterpe se deschid și dumnezeiasca Ușă cea feciorească, răsare, din care și prin care Dumnezeu, Cel mai de cinste decât toate câte sunt, intră în lume, după cum zice Pavel văzătorul celor negrăite.

DREAPTA SOCOTEALĂ

Mai mare decât toate virtuțile este dreapta socoteală, care e împarateasă și virtutea virtuților.

VÂNT SUBȚIRE

Astăzi a suflat vânt subțire mai înainte vestitor de bucuria cea a toată lumea.

IOACHIM ȘI ANA

Ioachim și Ana au semănat în dreptate și au secerat rod de viață. Luminați, cu lumină de cunoștiniță, și au căutat pe Domnul și le-a venit nașterea dreptății.

LĂCOMIA PÂNTECELUI

Lăcomia pântecelui e stinsă prin înfrânare; curvia, prin dorul dumnezeesc și prin dorința bunurilor viitoare; iubirea de argint, prin compătimirea celor săraci; mânia, prin dragostea față de toți și prin bunătate; întristarea lumească, prin bucuria duhovnicească; trân

TOATĂ FĂPTURA SĂ SE OSPĂTEZE

Toată făptura să se ospăteze și să laude preasfințita naștere a sfințitei Ana, că a născut lumii comoara de bunătăți nejefuită, fiindcă printr-însa Ziditorul a prefăcut, înomenindu-se, toată firea într-o mai bună stare.

PĂCATELE

Păcatele să le ocolim cu toată puterea, fugind de ele. Căci fericit cu adevărat este cel ce caută virtutea și se îndeletnicește cu ea și cercetează cu grijă tot ce este virtute, apropiinduse prin ea de Dumnezeu și unindu-se cu El în minte.

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan Damaschin

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente