Sfantul Ioan Damaschin

ASCULTĂTOR TATĂLUI

Iisus Se face ascultător Tatălui, vindecând propria noastră neascultare (...) și devine pentru noi modelul unei ascultări fără de care nu există mântuire.

VESELEȘTE-TE

Veselește-te, tu Ana cea fără de fii, ceea ce nu puteai să naști! Bucură-te, Ioachime, că din fiica ta Prunc S-a născut nouă, Fiul, și S-a dat nouă și se cheamă numele lui ânger de mare Sfat, mântuirea cea a toată lumea, Dumnezeu tare!

PATIMILE SUFLETESTI

Betia, curvia, preacurvia, furtul și cele apropiate acestora, oricât sunt de urâte la arătare celor evlavioși și celor ce fug de ele, sau le pedepsesc, nu pricinuiesc atâta durere celor ce stăruiesc în ele fără să se îndrepte, în comparație cu patimile sufletești, car

BINELE FACUT

Dumnezeu nu caută binele făcut, ci scopul pentru care a fost făcut.

PRUNCA CEA PREASFÂNTĂ

O, coapse preafericite ale lui Ioachim, din care a ieșit sămânță prea fără prihană! O, pântece prealăudat al Anei, întru care a crescut puțin câte puțin și, închipuindu-se, s-a născut Prunca cea Preasfântă.

FELURILE MÂNIEI

Felurile mâniei sunt trei: iritarea, resentimentul și ura. Când mânia începe și se pornește, se numește iritare. Resentimentul este atunci când iritarea stăruie; resentimentul se numește și ranchiună. Ura este mânia care pândește timp de răzbunare.

TURTURELE CUVÂNTĂTOARE

O, pereche de Turturele cuvântătoare, Ioachim și Ana, cu preaîntreagă înfrânare! Voi, pe legea firii, adică întreaga înfrânare păzind-o, celor mai presus de fire v-ați învrednicit, că ați născut lumii pe Maica lui Dumnezeu cea neispitită de bărbat.

DREAPTA SOCOTEALĂ

Mai mare decât toate virtuțile este dreapta socoteală, care e împarateasă și virtutea virtuților.

IOACHIM ȘI ANA

Ioachim și Ana au semănat în dreptate și au secerat rod de viață. Luminați, cu lumină de cunoștiniță, și au căutat pe Domnul și le-a venit nașterea dreptății.

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan Damaschin

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente