Arhimandrit Sofronie Saharov

IMNELE BISERICII

"Ține-ți mintea în iad și nu deznădăjdui". Este o lucrare grea, dar aceasta este călugăria adevărată. Acesta este conținutul tuturor imnelor Bisericii.

MĂREȚIA FĂPTURII

Priviți mărețul tablou pe care Dumnezeu ni-l dezvăluie în facerea cosmosului, în facerea omului după al Său chip și asemănare.

ASCULTAREA

Tot ceea ce este, ființează pentru că Dumnezeu gândește lumea. Dumnezeu gândește lumea și lumea ființează. De veți căuta voia lui Dumnezeu în simplitate și smerenie, Dumnezeu poate preschimba orice situație, până și cea mai negativă.

NEBUNIA DE PREȚ

Fiți nebuni, nebuni ca adevărații nevoitori! De ce nebuni? Pentru că a fi creștin înseamnă a trăi în două planuri în același timp: prezentul și vecinicia.

TENSIUNEA FOLOSITOARE

Tensiunea provocată de aversiunea față de păcat trebuie păstrată ca să nu ajungem să trăim împreună cu păcatul. Păcatul e atât de perfid; e prezent - deși adeseori fără ca noi să ne dăm seama - aproape în fiecare pas pe care îl facem.

CONȘTIINȚA CURATĂ

Numai cei care s-au apropiat de focul ceresc cu frică și cutremur, ajung să cunoască darurile cele mai înalte ale lui Dumnezeu; cei care-și păstrează statornic în inimile lor o părere smerită despre ei înșiși, care își păstrează o conștiință curată nu numai față de Du

TEOLOGIA ADEVĂRATĂ

Theologia academică nu este îndestulătoare pentru mântuire. Citiți mai cu seamă pe părinții nevoitori. Acolo veți învăța adevărata atitudine a minții și a inimii când este vorba de Dumnezeu. Rugăciunea curată nu se dă celor ce studiază mult.

RĂDĂCINILE

Pentru a zugrăvi mai limpede tabloul căii noastre creștine, asemenea Părinților, vom alege metoda pildei.

PLÂNSUL DUHOVNICESC

Plânsul duhovnicesc, prin firea sa, este cu totul altul decât plânsul sufletesc. El ține de o neîntreruptă gândire la Dumnezeu și de o dureroasă întristare pentru despărțirea de El. [...] Plânsul duhovnicesc este un fenomen de ordin ceresc.

IMPULSUL TICĂLOS

Să presupunem că numai odată în întreg cursul existenței mele am avut un impuls ticălos, de moment, spre crimă. Până când nu voi alunga această idee din inima mea printr-un act de căință, ea va rămâne în mine ca o pată întunecată cu neputință de ascuns.

Pagini

Subscribe to Arhimandrit Sofronie Saharov

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente