Sfantul Ioan din Kronstadt

KITSCH

Sfantul Ioan din Kronstadt
Nu te bucura atunci când, îndestulându-te cu mâncăruri şi băuturi alese şi plăcute, faţa îţi radiază satisfacţie, fiindcă chipul lăuntric al sufletului îţi este în clipa aceea hidos, ca de mort.

PRIETENIA

Sfantul Ioan din Kronstadt
Toţi oamenii sunt suflare şi făptură a unicului Dumnezeu, vin de la Dumnezeu şi se vor întoarce la Dumnezeu, ca la obârşia primordială.

CROŞETATUL

Sfantul Ioan din Kronstadt
Însuşirile omului, atât cele de ordin spiritual, cât şi cele fizice, se desăvârşesc, sporesc şi se fortifică prin exerciţiu.

WEEKEND

Sfantul Ioan din Kronstadt
Prezentul nu este decât umbra viitorului.

PROGRES ADEVĂRAT

Sfantul Ioan din Kronstadt
Fraţilor! Pregătiţi-vă să vă uniţi cu Dumnezeu, lăsaţi deoparte toate zădărniciile pământeşti. Stăruiţi asupra lucrului celui mai important: curăţirea şi desăvârşirea de sine.

JOACA RESPONSABILĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Viaţa pe care o trăim acum nu este o glumă, o joacă, deşi oamenii o iau drept glumă sau joacă. Se joacă iresponsabil cu timpul care le-a fost dat spre a-şi pregăti veşnicia, se joacă cu cuvinte fără rost.

ISPRAVA TRUPULUI

Sfantul Ioan din Kronstadt
Nefireasca dominaţie a cărnii asupra spiritului se explică printre altele şi prin aceea că spiritul pare a fi „îngropat” în carne, legat de aceasta.

STROPUL DE APĂ VIE

Sfantul Ioan din Kronstadt
Când te rogi, socoteşte că toată făptura nu înseamnă nimic înaintea lui Dumnezeu. Iar pe Acela Vezi-L prezent pretutindeni, în tot ce există, asemenea unui strop de apă vie, dând viaţă şi mişcare la toate.     

VIAŢA LUNGĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt
De ce îi dă Dumnezeu omului viaţă lungă pe pământ?

MĂSURA VIEŢII

Sfantul Ioan din Kronstadt
Ce este viaţa noastră? O lumânare care se consumă. Cel care a aprins-o nu trebuie decât să sufle, şi ea nu mai este. Ce este viaţa noastră? Drumul unui călător!

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan din Kronstadt

Continut recent

Comentarii recente